ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEARN +

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΜΚΗΛ προσφέρει δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες για όλες τις βαθμίδες.

Ως πυρήνας πολιτισμού και εκπαίδευσης, το Μουσείο Κοσμήματος έχει θέσει σαν πρωταρχικό στόχο, την εκπαιδευτική του αποστολή, εισάγοντας νέες επιστημονικές εκδόσεις, βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και διαλέξεις, ξεναγήσεις, δράσεις για Α.Μ.Ε.Α. και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Το Εκπαιδευτικό Τμήμα του ΜΚΗΛ σχεδιάζει, οργανώνει και παρουσιάζει, ετησίως και καθ’ όλη την διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές Προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και σε φοιτητές/ σπουδαστές.  Όλα τα προγράμματα βασίζονται στην διδακτική ύλη του σχολικού βιβλίου της κάθε βαθμίδας.

Το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που συνδυάζει σε όλα τα προγράμματα:

● Ξενάγηση στις  συλλογές
● Video – προβολές
● Ζωντανά εργαστήρια καλλιτεχνών
● Διάδραση μεταξύ μαθητών και εκθεμάτων
● Διαγωνισμό σχολικού σχεδίου
● Υποστηρικτικό υλικό για παιδιά και εκπαιδευτικούς
● Ενημέρωση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών
● Πρακτική άσκηση νέων
● Ενημέρωση των νέων για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε μας στο 2109221044 ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο educational@lalaounis-jewelrymuseum.gr