Ανοιχτές Αιτήσεις για το πρόγραμμα JaIR !

MUSEUM ART FAIR SATURDAY 7TH & SUNDAY 8TH DECEMBER 2019 ILIAS LALAOUNIS JEWELRY MUSEUM

Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη (ΜΚΗΛ) εγκαινιάζει το πρώτο «Artist in ResidenceProgram» για το Κόσμημα, σε μουσείο, παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες έχουν την δυνατότητα να εργαστούν στα Ζωντανά Εργαστήρια Μεταλλοτεχνίας (ΖΕΜ) και Διακοσμητικών & Εικαστικών Τεχνών (ΖΕΔΕΤ) τα οποία βρίσκονται στους χώρους του μουσείου.

ο πρόγραμμα διεξάγεται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, ενώ η διαθεσιμότητα των θέσεων ξεκινά στην αρχή κάθε μήνα. Η διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα ποικίλει από δύο(2) έως έξι(6) μήνες, κατόπιν συνεννόησης.

Οι αιτούντες έχουν την δυνατότητα να συνδυάσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με την παράλληλη συμμετοχή τους στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και Hephaistos Summer School, www.jss.gr.

Τμήμα Διοίκησης: administration@lalaounis-jewelrymuseum.gr
Εκπαιδευτικό Τμήμα: educational@lalaounis-jewelrymuseum.gr